Anhörigvård 2.0 AB

Under uppdatering

Anhörigvård 2.0 AB är ett privat omsorgsföretag som främst inriktar sig på anhörigvård.

Företaget skapades för att vi vet att det runt om i kommunerna finns ett verkligt behov, och samtidigt en avsaknad, av anhörigvård som alternativ inom hemtjänsten. Vår övertygelse om att vi har ett viktigt behov att fylla har dessutom stärkts under pandemin 2020.

Med anhörigvård menas att omsorgen (oftast hemtjänsten) utförs av någon som är anhörig
eller närstående till omsorgstagaren. Behovet av omsorg och familjesituationen kan se olika ut,
det kan till exempel vara äkta makar där mannen vårdar hustrun, eller familjen där son och dotter tillsammans vårdar sin pappa, men gemensamt är att kommunens handläggare först fattar ett beslut om hemtjänst och sedan kan vi som privat utförare träda in.
Vi tar över omsorgstagaren som kund samt anställer omsorgstagarens anhörige eller närstående som personal. Kostnaden för omsorgstagaren (kunden) blir samma som hos kommunens hemtjänst och vi betalar avtalsenlig lön till en eller flera anhörigvårdare (personalen).

Att att vårda en anhörig, och att vårdas av en anhörig, är inte för alla. Ofta finns behovet redan innan vi kommer in i bilden och det finns en överenskommelse och ett beslut om att det är så man vill ha det.
Under resans gång kommer det dock att bli allt mer tydligt för parterna hur viktigt det är att få rätt stöd och hjälp redan från början. Anhörigvård är givande men det kan också periodvis vara mycket påfrestande, då är det viktigt att få bli lyssnad till, att få och stöd i hur man ska få vardagen att fungera, att få hjälp och stöd med att sköta allt som är runt omkring som t ex kontakter med vårdcentral, hjälpmedelscentral, kommunens handläggare m. fl. instanser. Och framför allt att få hjälp med att i god tid planera in avlastning.

Det är där vi som företag har vår styrka. Vi vet vad anhörigvård innebär och vi har flerårig erfarenhet av att att bedriva hemtjänst i form av anhörigvård från ett flertal kommuner.

Vi är troligtvis det enda privata omsorgsföretaget i Sverige som har anhörigvård som specialitet och vår ambition är att anhörigvård ska bli tillgängligt för så många som möjligt.

Om oss

Anhörigvård 2.0 AB är ett nystartat företag med en samlad kompetens och mångårig erfarenhet av hemtjänst och anhörigvård.

Under 2021, räknar vi med att kunna vara i gång i ett flertal kommuner i Västra Götaland. Vi har en Facebook grupp www.facebook.com/Anhorigvard där vi uppdaterar informationen kontinuerligt så att Du som framtida kund eller stödmedlem kan hålla dig uppdaterad med oss.

Så småningom kommer vi att presentera våra medarbetare på denna sida.
Till dess når Du oss via e-post: info@anhorigvard.se

Länk till info om Lex Sarah
Länk till Lex Sarah Blankett

Medlem i Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv