نگهداری و مراقبت عضوی از خانواده

مراقبت از هر یک از بستگان خود عاشقانه ترین و رئوفانه ترین کاری است که انسان می تواند انجام دهد

نگهداری و مراقبت عضوی از خانواده خدماتی است که ما ارائه می دهیم

مراقبت از هر یک از بستگان خود عاشقانه ترین و رئوفانه ترین کاری است که انسان می تواند انجام دهد. آن شخص شاید مادر یا پسر شما باشد که
.دارنده سالها تجربه شخصی مراقبت از اعضای خانواده هستیم Anhörigvård AB نیازمند مراقبتی علاوه بر معمول است. ما به عنوان صاحب و اداره کننده شرکت

.ما از تجربه شخصی خود می دانیم که چقدر می تواند فوق العاده باشد، اما گاهی روابط نزدیک را می تواند تحت فشار قرار دهد

ما به غیر از زبان سوئدی در دفتر به زبان های انگلیسی، تایلندی، فارسی، عربی، ترکی و کمی آلمانی صحبت می کنیم

ما برای رضایت شما مشتری عزیز تعهد می دهیم هرآنچه را که می توانیم انجام دهیم

برای یک مکالمه بی قید و شرط با ما تماس بگیرید